APPETIZERS FOR OUZO


BACK TO THE MENU

skoumbri kapnisto

Skoumbri kapnisto - Smoked mackerel

mezes ouzo gia 1 atomo

Meze for ouzo - Combination of ouzo appetizers for 1 person 

mezes ouzou gia 2 atoma

Meze for ouzo - Combination of ouzo appetizers for 2 persons

antzougies

Antzougyes -  Anchovies small fish

lakerda

Lakerda - Bonito small fish

kolios

Kolios - Spanish Mackerel small fish

tsirosalata

Tsiro salata - Cerofish small fish salad

perka

Perka - Perch small fish

gauros marinatos

Gavros marinates - Marinaded anchovy

BACK TO THE MENU